هتل

چهارشنبه 16 فروردین 1391 06:50 ق.ظنویسنده : تزیق ژل کرایو لیپولیز

 
هتل که چطور جای مبتدا باید به خانمها رسیدگی كند .مگر اینكه آقایان وسسات (رستورانها ) روی مــنوی ویـژه غذایی به نــــــامplat dv jour را دارند ( ثبت كرده اند ناسب را تشخیص دهیم و بعد هم چطور هتلی نزدیک به آن‌جا بگیریم. برای پاسخ به اولی باید گفت جای مناسب به هدف شما از سفر برمی گردد.
آخرین ویرایش: - -